Smith & Wesson

Zbrojíři Horace Smith a Daniel Wesson se poprvé stali obchodními partnery v roce 1852, kdy vyvinuli opakovací pistoli se závěrem ovládaným pákovým mechanizmem a používající jednotný náboj. Tuto pistoli vyráběla firma Volcanic a nazývala se Lever-Action Magazine Pistol. I když zbraň neměla valný obchodní úspěch, firma byla kvůli finančním potížím nucena výrobu prodat zámožnému obchodníkovi jménem Oliver Winchester, který později, když byl pákový systém konstruktérem Benjaminem Henrym přepracován, továrnu r. 1866 přejmenoval na Winchester Repeating Arms Company. Tato značka se na dalších téměř 150 let stala ikonou a synonymem pro opakovací kulovnice se závěrem ovládaným pákovým mechanizmem. Málokdo dnes ví, že původní koncepce závěrového systému pocházela od zakladatelů značky Smith & Wesson.

Revolvery S&W

Historie

V roce 1856 se Smith a Wesson spojili podruhé a tentokrát navždy, a tak tento rok může být považován jako rok vzniku společnosti. Firma vznikla kvůli výrobě revolveru, používajícího jednotný náboj s okrajovým zápalem. Revolver se nazýval „Model  No. 1“ a měl komerční úspěch. Dalším úspěšným modelem byl revolver „Model 3“ v ráži 44 Smith & Wesson, který vzniknul v roce 1869. Byl zaveden do výzbroje jezdectva U. S. Army a zaznamenal i exportní úspěch, když byl v ráži 44 Smith & Wesson Russian ve velkém množství dodáván ozbrojeným silám carského Ruska. Jednalo se o první velkorážný revolver na světě, používající jednotný náboj. Jeho zdokonalená verze v ráži 45 Smith & Wesson, všeobecně známá pod názvem „Schofield“ (podle plukovníka Schofielda, který provedl na Modelu 3 několik úprav pro vhodnější použití v armádě), byla zavedena v armádě ve větším množství a byla populární i na civilním trhu. Model Schofield se stal jedním z atributů divokého západu.  Oblíbený byl např. u Jamesova gangu. Revolvery výrobních čísel 3444 a 5476 byly prokazatelně nošeny Frankem Jamesem.  Revolver jeho známějšího bratra Jesseho měl výrobní číslo 366. Cole Younger , další neméně proslulý člen bandy, používal zbraň s výrobním číslem 273. I když tento revolver nebyl tolik rozšířen, jako jeho konkurent Colt 1873, jeho koncepce rámu umožňovala jednoduše sklopit hlaveň najednou i s válcem a urychlit tak nabíjení a vybíjení zbraně, na rozdíl od konkurenčního typu. Mnoho historiků se domnívá, že výsledek bitvy u Little Big Hornu mohl být jiný, kdyby byli kavaleristé generála Custera , místo jednoranných pušek Springfield Trap Door a pomalu nabíjených revolverů Colt 1873, vyzbrojeni opakovačkami Winchester a revolvery Smith & Wesson Schofield. Kromě armády byl model Schofield ve výzbroji posádek dostavníků Wells Fargo a také u policie San Franciska. Zdokonalením modelu Schofield vznikl roku 1878 revolver „New Model No. 3“, který se vyráběl v mnoha rážích a s různými délkami hlavně. Zaznamenal velký exportní úspěch.  Byl používán ozbrojenými složkami mnoha států, např. Japonska, Turecka, Austrálie, Argentiny a Španělska. Komerčně byl vyvážen např. do Francie, Německa, Velké Británie, Itálie, Číny nebo Švýcarska.  Kromě výše uvedených velkých revolverů firma Smith & Wesson  nabízela i revolver „ Model  No. 1 ½ 32 Single Action“ v ráži 32 Smith & Wesson, určený pro skryté nošení a sebeobranu.  Na přelomu 70 a 80 let 19. století se začaly na trhu ve větší míře objevovat revolvery s dvojčinným spoušťovým mechanizmem. Smith & Wesson zareagoval uvedením malých revolverů „32 Double Action“ a „38 Double Action“ v rážích 32 Smith & Wesson, respektive 38 Smith & Wesson. Tento revolver pak dokonce existoval i v pouze dvojčinné variantě se skrytým kohoutem pod názvem „ 38 Safety Hammerless“. Adaptací dvojčinného spoušťového ústrojí do upraveného rámu revolveru New Model No. 3 vznikl model „44 Double Action“. Tento typ opět zaznamenal velký komerční úspěch. Nabízel se s různými délkami hlavně a vyráběl se v rážích 44 Smith & Wesson Russian, 44-40 Winchester a 38-40 Winchester. Jeho výroba běžela od roku 1881 až do roku 1913.

 

20. století a současnost

Opravdovým mezníkem je typ „Hand Ejector“, který vznikl koncem 19. století. Tato koncepce revolveru s dvojčinným spoušťovým mechanizmem a válcem s odpruženým vytahovačem, umístěným na výklopné konzole, se stala etalonem pro revolver moderního typu a dodnes nebyla překonána.

Revolvery byly vyráběny s různými velikostmi rámu, v různých rážích s různými délkami hlavně. Byly používány pro skryté nošení a sebeobranu (existovaly také v dámském provedení Lady Smith s palisandrovými střenkami), pro sportovní střelbu a jako služební zbraně policejními útvary. Nejznámějšími modely konceptu Hand Ejector jsou následující:

 • Regulation Police – tento revolver s malým rámem typu I a J v ráži 32 Smith & Wesson a 38 Smith & Wesson byl zaveden u mnoha policejních útvarů
 • Military & Police – asi nejrozšířenější služební revolver na světě. Jde o služební typ se středním rámem typu K, který se vyrábí od roku 1899 dodnes. Revolver se vyrábí v ráži 38 Special (první varianty byly dodávány U. S. ozbrojeným složkám v ráži 38 Long Colt, což byl tehdy oficiálně zavedený služební náboj). Během výroby existovalo celkem 10 různých provedení, přičemž současná varianta nese od roku 1957 označení „Model 10“ a v nerezovém provedení M64. Obě tyto varianty už ale současné době mají těžkou hlaveň. V ráži 357 Magnum tento revolver nesl označení M13 a v nerezu M65. Provedení „Victory“, bylo používáno ve druhé světové válce, převážně námořnictvem a námořní pěchotou. Populární bylo zejména u letců. Ještě v roce 1991 během operace Pouštní bouře byly posádky transportních letounů a vzdušných tankerů leteckých národních gard USAF vyzbrojeny tímto revolverem. Existovalo i provedení „Airweight“ s rámem z lehké hliníkové slitiny, které pak později neslo označení „Model 12“. Jeho upravená varianta pak byla v omezeném množství během padesátých let krátce zavedena v USAF pod označením „M13 Aircrewman“.  Varianta s těžkou hlavní a stavitelnými mířidly se nazývala „Combat Masterpiece“. Později dostala označení „Model 15“. Značné množství tohoto modelu zařadilo do výzbroje letectvo u jednotek vojenské policie (USAF Security Police). Britským spojencům bylo v letech 1940 - 1945 dodáno přes 568 tisíc revolverů varianty „38/200 British Service Revolver“. Tyto revolvery používaly náboj 38/200, což byl v podstatě náboj 38 Smith & Wesson s 200 grainovou střelou, který nebyl záměnný s nábojem 38 Special. Část revolverů byla vyrobena britskou firmou Parker Hale.
 • Terrier a Chiefs Special – revolvery s malým rámem (I respektive J) a v rážích 38 Smith & Wesson respektive 38 Special. Velmi populární zbraně pro skryté nošení a sebeobranu. Chief Special se vyrábí dodnes (v současné době nese označení „Model 36“) a existuje v mnoha provedeních. „ Chiefs Special Airweight“ má rám vyrobený z lehké hliníkové slitiny. První varianty dokonce měly i válec z lehké slitiny. I tato varianta byla v omezeném množství používána USAF pod označením „Aircrewman“. Varianty s částečně či úplně skrytým kohoutem se nazývají „Bodyguard“ respektive „Centennial“. Existuje také nerezová varianta „Chiefs Special Stainless“.  Existovaly i modely v rážích 22 LR a 22 WMR. Ty se vyráběly se stavitelnými mířidly. Nejpopulárnější byla verze „M34 a M51 Kit Gun“. I ona se dočkala varianty s rámem z lehké hliníkové slitiny jako „M43 Kit Gun Airweight“.
 • 357 Magnum – Už ve třicátých letech bylo jasné, že náboj 38 Special ne vždy zcela obstojí v boji s ozbrojeným zločinem. Proto prodloužením nábojnice náboje 38 Special vznikl náboj, nazvaný pro svůj zvýšený výkon „357 Magnum“. Revolver používající tento náboj ovšem musel mít mohutný rám. V roce 1935 byl pro nový náboj vyvinut revolver s velkým rámem (nyní označovaný písmenem N), stavitelnými mířidly a hlavněmi různé délky. Později byl tento revolver označen jako „Model 27“ a v nabídce figuruje dodnes, i když jen v řadě „Classics“. Její nerezová varianta „Model 627“ ovšem figuruje ve standardní nabídce. Jeden exemplář, ovšem se slonovinovými střenkami, nosil i generál Patton. Služební verze „Highway Patrolman“ prodávající se pod označením „Model 28“ byla dlouhou dobu zavedena u mnoha státních policií a dálničních hlídek. Varianta se středním rámem typu K se nazývala „Model 19“ a její nerezová verze „Model 66“. I obě tyto verze se staly populárními služebními zbraněmi u mnoha policejních sborů.
 • Model 1917 – Při vstupu USA do první světové války se americké ozbrojené síly potýkaly s nedostatkem krátkých ručních palných zbraní. Množství dosud vyrobených a dodaných pistolí M1911nestačilo pokrýt armádní potřeby a tak výzbrojní zpráva zadala firmě Smith & Wesson zakázku na služební typ revolveru „Hand Ejector“ s velkým rámem N a hlavní dlouhou 5 ½“, používající stejný bezokrajový náboj jako pistole M1911 – 45 ACP. Revolver byl vyráběn až do roku 1946 a v masové míře se zúčastnil obou světových konfliktů. 25 000 kusů bylo dodáno brazilské vládě.  Smith & Wesson ale už od roku 1914 vyráběl podobný revolver pro ozbrojené síly britského Commonwealthu. Revolver měl hlaveň dlouhou 6 ½ palce a používal britský náboj 455 Webley Mark II. Revolver našel  během konfliktu široké uplatnění u britských a kanadských jednotek. Revolver M1917 se po 2. Světové válce nabízel v komerční verzi jako „1950 Army“ a později přijal označení „Model 22“. Nyní se obě verze nabízejí v řadě „Classics“. Prakticky stejné revolvery, ale v rážích 38 Special a 44 Special, se označovaly M20 a M21.
 • M29 44 Magnum - První revolver pro výkonný náboj 44 Magnum.  Vyrábí se od roku 1955 a měl stejný rám typu N, jako M27. Zbraň proslavil Clint Eastwood v sérii Drsný Harry. Populární revolver pro střelbu na siluety, lov krátkou zbraní nebo obranu před nebezpečnou a útočící zvěří. Nabízel se s různými délkami hlavní v černěné nebo poniklované povrchové úpravě.  Nyní se s hlavněmi o délce 4“ a 6 ½“ nabízí v obou původních povrchových úpravách v řadě „Classics“. Verze, co má hlaveň se spodní lištou po celé délce a pryžovou rukojetí, se nazývá „M29 Classic“. Verze s dřevěnou, anatomicky tvarovanou rukojetí se označovala „M629 Classic DX“ V současné době se nabízí nerezové varianty M629 a M629 Classic. Stejné revolvery, avšak v rážích 38 Special, 44 Special, 41 Magnum, 45 Long Colt nebo 45 ACP měly označení M23, M24,M25,M26 a M57
 • Model 581 a 586 - V roce 1981, kdy se objevily na trhu náboje 357 Magnum, které byly laborovány na ještě vyšší výkon, Smith & Wesson reagoval uvedením revolveru se zesíleným středním rámem, který se označoval L. Model s pevnými mířidly se označoval M581, se stavitelnými M586. Jejich nerezové varianty měly označení M681 a M686. Model 686 patří mezi nejpopulárnější revolvery v ráži 357 Magnum vůbec a v současné době se nabízí i ve variantě „Plus“ se 7 ranovým válcem.

Firma Smith & Wesson vždy byla průkopníkem v používání moderních materiálů. Modely 12, 37, 38, 42 a 43 byly prvními revolvery s rámem z lehké hliníkové slitiny. Verze revolverů v ráži 38 Special s modernějším rámem, schopným vydržet i výkonnější náboj 38 Special+P, se označují M442 a M438. Od roku 1965 vznikají první revolvery, vyrobené z nerezové oceli.  Zpočátku se jednalo o nerezové varianty typů M36, M10, M13, M15, M19 a M34 (modely 60, 64, 65, 67, 66 a 63). Později měl téměř každý model revolveru Smith & Wesson, vyrobený z uhlíkaté oceli, svou nerezovou variantu.  V současné době, co se celoocelových revolverů týče, nerezové zbraně téměř zcela vytlačily z výroby modely vyrobené z uhlíkaté oceli. Ty, až na pár výjimek, se vyskytují téměř pouze v retro sérii Classics.  Kombinací nerezové hlavně i válce a rámu z lehké hliníkové slitiny vznikly další varianty modelů Chiefs Special, Bodyguard a Centennial, modely 637, 638 a 642. Lze říci, že veškeré modely standardní produkce, co mají hlavní součásti vyrobené z nerez oceli, jsou označeny modelovým číslem začínajícím číslovkou „6“.

Na přelomu tisíciletí se v produkci firmy Smith & Wesson objevily první revolvery se skandiovým rámem. Skandium je chemický prvek, který má vlastnosti blízké titanu. Vysoce pevné slitiny skandia a hliníku se používá v raketovém průmyslu. Kombinacemi skandiového rámu a válce vyrobeného z hliníkové slitiny, titanu nebo nerezové oceli vzniklo postupně několik řad (označených PD, M&P nebo Night Guard) revolverů různých velikostí rámu a s hlavněmi různých délek v rážích 22 LR, 22 WMR, 32 H&R Magnum, 38 Special, 357 Magnum, 10 mm Auto, 41 Magnum, 44 Special, 44 Magnum a 45 ACP. Mnoho těchto revolverů bylo navíc vybaveno muškou se světlo-vodným vláknem nebo tritiovou muškou umožňující střelbu za snížené viditelnosti. Revolvery řady PD mají rám ze skandiové slitiny, titanový válec a matně černěný povrch. Některé varianty mají mušku se světlo-vodným vláknem HI VIZ.  Modely M&P a Night Guard mají skandiový rám, válec je ovšem vyroben z nerez oceli a muška je tritiová. Řada Night Guard však již není součástí výrobní nabídky S&W.

Modifikací modelu 25 vznikl „Model 625“. Jde o celonerezovou zbraň s velkým rámem „N“ v pistolové ráži 45 ACP, která se nabíjí pomocí nábojových klipů. Revolver se stal populární zbraní sportovců. Proslavil ho zejména několikanásobný mistr v IPSC Jerry Miculek. Dočkala se i provedení „Mountain Gun“, coby zbraň určená pro obranu před nebezpečnou a útočící zvěří při pobytu v divočině. Také zakázková dílna Performance Center nabídla nezanedbatelné množství provedení tohoto revolveru. Nabízel se s různými délkami hlavně: od 2“ do 6“. Nejpopulárnější provedení bylo s délkou hlavně 5“, avšak nyní se nabízí pouze ve 4“ variantě, kterýžto design pochází právě od šampiona Jerryho Miculka. Verze s rámem ze skandiové slitiny se označuje „Model 325“. Ta se dříve nabízela v provedení „PD“. Nyní nabízí v akčním „Thunder Ranch“. Jde o variantu vyvinutou právě ve spolupráci s výcvikovým střediskem Thunder Ranch. Revolver má 4“ hlaveň opatřenou podhlavňovou lištou Picatinny, umožňující instalaci taktických doplňků, rám ze skandiové slitiny, nerezový válec a samozřejmě stavitelné hledí.

Dalším krokem firmy Smith & Wesson bylo vývoj revolverů v extrémně výkonných rážích, určených pro lov krátkou kulovou zbraní a pro obranu před nebezpečnou útočící zvěří. Vznikly tak revolvery „M460“ a „M500“ s rámem typu X-Large v nově vyvinutých rážích 460 Smith & Wesson Magnum a 500 Smith & Wesson Magnum.  Náboj 460 Smith & Wesson Magnum je v současné době nejvýkonnějším standardně vyráběným nábojem vůbec.  Jeho výkon je cca 40 % vyšší, než u do té doby nejvýkonnějšího náboje 454 Casull. Revolvery se nabízí s různými délkami hlavně, některé se nabízí pouze prostřednictvím zakázkové dílny Performance Center. Oba typy revolverů v označení ES, s hlavní dlouhou pouhé 3“ byly součástí setů pro přežití v divočině, které firma Smith & Wesson nabízela v roce 2007. Set, kromě revolveru s krátkou hlavní ve výkonné ráži (v setu se nabízel i revolver M629 v ráži 44 Magnum), určeného pro obranu před útočícím medvědem, obsahoval i zavírací nůž, kompas, ocílku, řetězovou pilu, zrcátko, píšťalku, nouzovou přikrývku a knížku s napínavými skutečnými příběhy o střetnutích člověka s medvědem v divočině.

Během své dlouhé existence S&W nabízel i revolvery v ráži 9 mm Luger.  Jednalo se o modely 247 a 940 a v nabídce výrobce byly jen po omezenou dobu. V současné době zakázková dílna Performance Center nabízí modely 986 a 929. Model 986, který se nabízí je zbraní s rámem typu L, vyrobeným z nerez oceli, stejně jako hlaveň o délce 5“ nebo 2,75“, válec s kapacitou 7 nábojů je vyroben z titanu. Model 929 má rám typu N, vyrobený z nerez oceli, stejně jako hlaveň o délce 6,5“, která je opatřena kompenzátorem. Válec s kapacitou 8 nábojů je vyroben z titanu. Pro použití těchto bez-okrajových pistolových nábojů v revolveru je nutno použít ke zbrani přiložené nábojové klipy, stejně jako u revolverů v ráži 45 ACP.

V roce 2007 vznikl projekt malých, lehkých krátkých pistolí a revolverů s integrovaným laserovým značkovačem, určených ke skrytému nošení a sebeobraně, vyrobených z velké části z tvrzeného polymeru. Projekt dostal název Bodyguard a jeho součástí je i revolver M&P Bodyguard 38 (BG38). Jedná se o kompaktní revolver s nerezovou hlavní o délce 1,9“ a nerezovým válcem s kapacitou 5 nábojů. Horní část rámu je vyrobena z lehké slitiny, spodní z tvrzeného polymeru. Kovové díly mají černou povrchovou úpravu PVD. Zbraň je standardně osazena laserovým značkovačem, ale existuje i varianta bez něj.

Střenky většiny současných revolverů Smith & Wesson jsou vyrobeny z neoprenu a pocházejí od firmy Hogue nebo Uncle Mike’s. Některé typy mají střenky z ořechového dřeva nebo palisandru. Varianty některých modelů mají neoprenové střenky Laser Grip of firmy CTC, které mají integrovaný laserový značkovač.

Od konce 90 let Smith & Wesson montuje do všech svých revolverů zámky bicího ústrojí.

Pistole S&W

Historie

Na počátku minulého století, kdy začal výrobní boom samonabíjecích pistolí, se i Smith & Wesson pustil do tohoto segmentu. Od roku 1913 nabízel kompaktní samonabíjecí pistoli jednoduché koncepce, používající vlastní náboj 35 S&W. Později, ve 20. a 30. letech, se nabízela její modernizovaná verze už ve standardní ráži 32 ACP. Tato zbraň se vyráběla až do roku 1936.

Malorážkové pistole

Po delší pauze ve výrobě pistolí se firma Smith & Wesson opět dala na výrobu samonabíjecích pistolí až v polovině 50 let. V té době začala pracovat na konstrukci samonabíjecí pistole služebního typu s dvojčinným spoušťovým mechanizmem a také na pistoli terčového typu v ráži 22 LR. Podobných pistolí od amerických výrobců bylo tehdy na trhu velmi málo. Kraloval Colt se svým modelem Woodsman a populární byly i pistole firmy High Standard, ale nabídka byla jinak velmi omezena. Tenkrát vznikl „Model 41“. Kvalitně zpracovaná pistole v ráži 22 LR s neuzamčeným dynamickým závěrem,  se zásobníkem na 10 ran, se stavitelným hledím, leskle černěným povrchem a anatomicky tvarovanými dřevěnými střenkami. Model se nabízí dodnes v provedení s 5 ½“ a 7“ hlavní.  Pistole byla používána i soutěžními střeleckými týmy ozbrojených sil USA. Kromě standardního provedení ještě existovala verze v ráži 22 Short a taky levnější, zjednodušený „Model 46“, který byl přijat, coby tréninková zbraň, i do výzbroje armády, námořnictva i letectva USA. Na začátku sedmdesátých let Smith & Wesson nabízel i jednoduchou kompaktní pistoli v ráži 22 LR „Model 61 Pocket Escort“, určenou pro sebeobranu. Koncem osmdesátých let Smith & Wesson uvedl na trh malorážkovou pistoli „Model 422“. Jednalo se o nenáročnou zbraň s rámem z hliníkové slitiny, neuzamčeným dynamickým závěrem, jednočinnou spouští, přímoběžným zápalníkem a zásobníkem na 10 ran, s délkou hlavně 4 ½“ a 6“, s pevným či stavitelným hledím. Později se objevila na trhu její verze s nerezovým závěrem a světle eloxovaným rámem„Model 622“ a v roce 1990 její celonerezová varianta „Model 2206“. Od roku 1992 se tyto pistole dodávaly se zásobníkem na 12 nábojů. Zbraně se vyráběly až do roku 1997. Od roku 1990 se rovněž nabízela jejich kompaktní varianta, určená pro skryté nošení a sebe obranu pod názvem „Model 2214“. Pistole měla 3“, hlaveň, pevná mířidla, rám z hliníkové slitiny, matně černěný povrch a zásobník na 8 ran. V omezeném množství se nabízela i s poniklovaným závěrem.  Verze se světle eloxovaným rámem a nerezovým závěrem se nazývala „Model 2213“. Oba modely se vyráběly do roku 1999. Následujícím ekonomickým modelem sportovní a tréninkové pistole, který byl nástupcem modelů 422/622/2206, je „Model 22A“. Jedná se o pistoli s rámem vyrobeným z hliníkové slitiny, neuzamčeným dynamickým závěrem, nerezovou hlavní a závěrem, jednočinnou spouští a zásobníkem na 10 ran. Zbraň má nadhlavňovou lištu se stavitelným hledím a montážním rozhraním Weaver, umožňujícím instalaci optiky. Dodává se buď se standardní hlavní, o délce 4“, 5 ½“ a 7“ anebo s těžkou 5,5“ hlavní. Střenky neoprenové, anatomické neoprenové nebo anatomické dřevěné se liší podle provedení zbraně. Povrchová úprava může být matně černěná, dvou tónová nebo s kamufláží RealTree. Od roku 1997 do roku 2007 se nabízela i celonerezová varianta „Model 22S“.

Ani jedna z verzí modelu M22A/M22S nyní v nabídce nefiguruje, neboť byla nahrazena současným modelem SW22 Victory. Hlavní díly pistolí SW22 Victory jsou vyrobeny z nerez oceli. Hlaveň o délce 5,5“ je silnostěnná, terčové třídy. Součástí každé zbraně je přídavná lišta picatinny, která umožňuje na zbraň nasadit optiku. Muška i stavitelné hledí má optické vlákno, takže zbraň je použitelná i za snížených světelných podmínek.  Jednočinná spoušť má stavitelný doraz, nerezový zásobník má kapacitu 10 nábojů. Zbraň se kromě základního provedení nabízí i se závitem na ústí hlavně, díky kterému na ni lze nasadit tlumič hluku. Zbraň v základním provedení existuje i s kamuflážní povrchovou úpravou Krytpek Highlander.

Ke střeleckému výcviku i pro rekreační střelbu S&W nabízí pistole M&P22. Tato samonabíjecí malorážková pistole má podobné rozměry, vzhled a stejné ovládací prvky jako služební pistole řady M&P (viz níže). Polymerový rám zbraně je opatřen lištou Picatinny, která umožňuje instalaci taktického příslušenství. Závěr je vyroben z lehké slitiny a má černou povrchovou úpravu.  Varianta Full Size má hlaveň dlouhou 4,1“, zásobník na 12 ran a oboustrannou manuální pojistku. Nabízí se pouze v celém černém provedení. Varianta Compact má hlaveň zkrácenou na 3,6“ a zásobník o kapacitě 10 ran. Zbraň se nabízí kromě černého provedení i v provedení s pískově hnědým (FDE) rámem. Hlavně obou provedení mohou být osazeny úsťovým nástavcem, který umožňuje instalaci tlumiče hluku.

Pistole na náboj se středovým zápalem

Jak již bylo zmíněno výše, další cestou, kterou se firma Smith & Wesson v padesátých letech vydala, byly služební pistole s dvojčinným spoušťovým mechanizmem a uzamčeným závěrem.  První pistolí tohoto typu byl „Model 39“. Tato zbraň v ráži 9 mm Para, se 4“ hlavní a zásobníkem na 8 nábojů byla první americkou sériově vyráběnou pistolí s dvojčinným spoušťovým ústrojím vůbec. Zbraň měla uzamčený závěr s vertikálním pohybem hlavně, s uzamčením provedeným zapadnutím uzamykacích ozubů na hlavni do vybrání v závěru a manuální pojistku umístěnou na závěru. První verze měla ocelový rám, pozdější a rozšířenější provedení mělo rám z hliníkové slitiny. Pistole zaznamenala velký komerční úspěch. Vyráběla se až do roku 1983. I když byla původně zkonstruována jako armádní služební zbraň, do výzbroje amerických ozbrojených sil ve větší míře zavedena nebyla.  Byla však zavedena u mnoha policejních útvarů na státní a lokální úrovni. Nejznámějšími uživateli byly policie států Connecticut a Illinois. V omezeném množství byla zavedena u námořnictva jako zbraň pro velící důstojníky speciálních útvarů během války ve Vietnamu. Její upravená verze s tlumičem zvuku byla zařazena do výzbroje Navy SEALs pod označením Mk. 22 Mod. 0. Zbraň byla vybavena zámkem závěru, který umožňoval v případě potřeby zcela nehlučný výstřel. Během války ve Vietnamu byla tato zbraň u speciálních jednotek velmi oblíbena. Později byla vyvinuta i její verze s dvouřadým zásobníkem na 14 nábojů.  Z této verze vznikl „Model 59“, který je považován za první americkou pistoli s velkokapacitním zásobníkem. Model y 39 a 59 jsou označovány jako 1. generace služebních pistolí Smith & Wesson. Zmodernizováním těchto pistolí koncem 70. let vznikla 2. Generace. Modely 439 a 459 měly rám z hliníkové slitiny, rozšířenější provedení mělo stavitelné hledí a poslední verze byly dodávány i s hranatým lučíkem. Model 459 byl přijat do výzbroje FBI. Toto provedení se lišilo matně černěným povrchem a střenkami z plastu odolného proti nárazům. Modely 539 a 559 měly ocelový rám a vyráběly se pouze do roku 1983. Modely 639 a 659měly závěr i rám vyrobený z nerezové oceli. Ve 2. generaci se objevil i kompaktní „Model 469“, zbraň s 3 ½“ hlavní, rámem z hliníkové slitiny, dvouřadým zásobníkem na 12 ran a kohoutem bez palečníku. Její obdoba vyrobená z nerez oceli se označovala „Model 669“. V řadě pistolí 2. generace se objevil i „Model 645“, zbraň v ráži 45 ACP s velkým rámem, 5“ palcovou hlavní a jednořadým zásobníkem na 8 ran. 2. generace pistolí Smith & Wesson, s výjimkou modelů 539 a 559, které se přestaly vyrábět v roce 1983, se vyráběla až do roku 1988. O rok později byla nahrazena generací 3.

Kromě služebních typů, vznikly z modelu 39 rovněž i sportovní pistole, označené „Model 52“. První byl „Model 52-A“, zbraň používající speciální náboj 38 AMU. Jednalo se o pistoli se 4“ hlavní a stranově stavitelným hledím, kterou v první polovině 60 let používal soutěžní střelecký tým U. S. Army. Z tohoto modelu pak vznikla seriózní terčová pistole „Model 52“, zbraň s 5“ hlavní a plně stavitelným hledím.  Měla ráži 38 Special, ale kvůli rozměrům zásobníku, s ohledem na rozměry rukojeti, používal pouze terčové náboje Wad Cutter. Dodávala se s jednočinným i dvojčinným spoušťovým mechanizmem a vyráběla se až do roku 1993. Její současná verze, ovšem už v ráži 9 mm Para se zásobníkem na 9 nábojů, je označena „Model 952“, je vyráběna zakázkovou dílnou Performance Center dodnes.

 1. dubna 1986 došlo v Miami k přestřelce mezi osmi agenty FBI a lupiči, ozbrojenými automatickou zbraní ráže 5,56 mm a opakovací brokovnicí ráže 12. Výsledek: oba lupiči mrtví, ale s nimi i dva agenti FBI. Pět dalších agentů v přestřelce utrpělo různě těžká zranění. Agenti FBI ozbrojeni služebními revolvery ráže 357 Magnum (avšak s tehdy standardními služebními náboji 38 Special +P) a pistolemi ráže 9 mm nebyli schopni včas zločince zneškodnit i přesto, že jim mnoha zásahy způsobili zranění traumatického rázu. Soudní pitva navíc prokázala, že oba lupiči nebyli v době přestřelky pod vlivem alkoholu ani žádných jiných psychotropních látek. Bylo třeba nalézt pistoli s nábojem, co má nejen větší zastavující účinek, ale i vysokou průbojnost. Krátce nato, kdy se na trhu rozšířil náboj 10 mm Auto (který sice existoval už od roku 1984, ale na trhu pro něj byly prakticky jen dvě pistole), uvedl Smith & Wesson na trh zbraně v této ráži a s nimi i 3. generaci pistolí. Tato generace zahrnuje širokou škálu zbraní, vyrobených z moderních materiálů a mající oproti předchozí generaci různé úpravy, např. zásobníkovou pojistkou (zbraň s vyjmutým zásobníkem není střelbyschopná), mířidla typu Novak, u modelu 59 vzrostla kapacita zásobníku na 15 ran, model 39 má kompaktní rozměry, většina provedení má oboustrannou pojistku, byly přidány i varianty s jiným pojistným a spoušťovým ústrojím apod. Většina zbraní 3. generace měla zpočátku hranatý lučík, později byly dodávány se zaobleným lučíkem, který díky rovné přední straně s drážkami umožňoval opření ukazováčku druhé ruky při úchytu obouruč, stejně jako dřívější lučík hranatý. Zbraně této generace mají označení v kódu o čtyřech číslicích. Klíč ke kódu je následující:

První dvě číslice označují ráži a u 9 mm i druh zásobníku:

 • 39: 9 mm s jednořadým zásobníkem na 8 nábojů
 • 59: 9 mm s dvouřadým zásobníkem na 15 nábojů
 • 69: 9 mm s dvouřadým zásobníkem na 12 nábojů
 • 10: 10 mm Auto
 • 40: 40 S&W
 • 45: 45 ACP
 • 35: 356 TSW

Třetí číslice udává rozměry modelu a druh spoušťového a pojistného ústrojí:

 • 0: standardní provedení
 • 1: kompaktní provedení
 • 2: standardní model s vypouštěcí pákou kohoutu
 • 3: kompaktní model s vypouštěcí pákou kohoutu
 • 4: standardní model se spoušťovým mechanizmem DAO
 • 5: kompaktní model se spoušťovým mechanizmem DAO
 • 6: model s nestandardní délkou hlavně
 • 7: model s nestandardní délkou hlavně a vypouštěcí pákou kohoutu
 • 8: model s nestandardní délkou hlavně a spoušťovým mechanizmem DAO

Čtvrtá číslice udává druh materiálu:

 • 3: rám z hliníkové slitiny a závěr z nerez oceli
 • 4: rám z hliníkové slitiny a závěr z uhlíkaté oceli
 • 5: rám i závěr z uhlíkaté oceli
 • 6: rám i závěr z nerez oceli
 • 7: rám z nerez oceli a závěr z uhlíkaté oceli

Z pistolí v ráži 10 mm Auto Smith & Wesson  nabízel „modely 1006 a 1026“ s 5“ hlavní, které vycházely z pistole M645, a dále „modely 1066, 1076 a 1086“ s hlavní zkrácenou na 4 ¼“ palce a kohoutem bez palečníku. Všechny měly rám i závěr vyrobený z nerez oceli a jednořadý zásobník na 9 ran. Model 1076 byl přijat do výzbroje FBI, avšak tato úprava se lišila absencí zásobníkové pojistky (zbraň byla střelbyschopná i s vyjmutým zásobníkem), modifikovaným hledím a spouští a pryžovými střenkami od firmy Pachmayr.  Pro tuto úpravu i existovaly i zásobníky na 11 a 15 ran. Tato řada zbraní se vyráběla až do roku 1993.

Nejvíce rozšířenými se pochopitelně staly řady modelů v ráži 9 mm Para. Nejpopulárnější řada 59 se sestávala z „modelů 5903, 5904, 5905, 5906, 5924, 5926, 5943, 5944 a 5946“. Zbraně měly 4“ hlaveň a zásobník na 15 nábojů. Nejoblíbenějším se stal model 5906. Toto provedení s rámem i závěrem z nerez oceli a oboustrannou pojistkou se stalo rozšířeným služebním modelem, zavedeným u mnoha ozbrojených sborů, např. u Královské kanadské jízdní policie. Kromě standardních mířidel s hledím Novak se nabízely i provedení se stavitelným hledím či nočními tritiovými mířidly. V roce 2000 byla v omezeném množství uvedena na trh verze „Super 9“. Jednalo se variantu modelu 5906 s 5“ hlavní, jednočinným spoušťovým mechanizmem a sadou tří výměnných hlavní pro ráže 9 mm Para, 9x21 a 356 TSW. Existovalo i vojenské provedení M5906M, které mělo speciální odolnou černou povrchovou úpravu Melonite, v rámu bylo poutko na řemen a oboustranná páčka pojistky na závěru fungovala pouze jako vypouštěcí páka kohoutu. Tato varianta se nabízela pouze v roce 2001 a není známo, zda byla zavedena u nějakého ozbrojeného sboru.  Některé modely z řady 59 byly nabízeny i v provedení TSW (Tactical Smith & Wesson), tj. s rámem osazeným kolejnicí pro instalaci taktických doplňků, jako je taktická svítilna nebo laserový značkovač. Jednalo se o modely 5903TSW, 5906TSW, 5943TSW a 5946 TSW.  Existovalo i speciální provedení s 5“ hlavní pro střelbu soutěží PPC, vyráběné zakázkovou dílnou Performance Center.

Provedení s jednořadým zásobníkem na 8 ran -řada 39, se vyráběla v provedení Full Size (tedy se 4“ hlavní), jen velmi krátce. Zbraně nesly označení „Model 3904 a 3906“ a dodávaly se i se stavitelným hledím. Nabízely se jen do roku 1990. Daleko většího rozšíření se dočkalo kompaktní provedení - „modely 3913, 3914, 3953 a 3954“. Hlaveň byla zkrácena na 3 ½“ a zkrácena byla i rukojeť a kohout neměl palečník. Kapacita zásobníku však zůstala 8 ran. Existovalo i dámské provedení Lady Smith M3913LS, které mělo jinak profilovaný rám a zaoblené hrany. Identické modely jako Lady Smith, avšak bez nápisu „Lady Smith“ se označovaly „Model 3913NL a 3914NL“. Verze opatřené kolejnicí pro taktické doplňky se označovaly „Model 3913TSW a 3953TSW“. Model 3913 byl zaveden u New York Police Department.

Kompaktní pistole s dvouřadým 12 ranovým zásobníkem náležely do řady 39. Měly 3 ½“ dlouhou hlaveň a kohout bez palečníku. Nabízely se ve variantách „6904, 6906, 6924, 6926, 6944 a 6946

Když FBI zavedl model 1076 a náboj 10 mm Auto, ve zbraních používal náboj s nižším plněním, aby dosáhl nižšího zpětného rázu, který byl u pistole s relativně krátkou hlavní, jako byl model 1076, žádoucí zejména proto, aby zbraň mohly používat i agenti ženského pohlaví.

Menší prachová náplň ale nevyžadovala tak dlouhou nábojnici. Navíc, zkrácením nábojnice náboje 10 mm Auto by vznikl náboj, na který by bylo možné snadno adaptovat většinu současných typů služebních zbraní v ráži 9 mm Para. V roce 1990 tak vznikl náboj 40 S&W. Brzy se tento náboj stal u ozbrojených zborů ve Spojených státech velmi oblíbeným a u některých zcela vytlačil do té doby používaný náboj 9 mm Para. I když jinde ve světě takové popularity nedosáhl, stal se oblíbeným mezi střelci IPSC. První pistolí v této ráži, vůbec uvedenou na trh, byl „Model 4006“. V podstatě se jednalo o model 5906 adaptovaný na nový náboj. Pistole se vzhledově od M5906 téměř neliší. Má stejně dlouhou délku hlavně 4“, ale kapacita zásobníku s náboji větší ráže je 11 ran. Rovněž se nabízela se stavitelným hledím a nočními mířidly. Další variantami byly „modely 4003, 4004, 4026, 4043, 4044 a 4046“. Modely opatřené lištou pro instalaci taktický doplňků se označují „4003TSW, 4006TSW, 4043TSW a 4046TSW. Model 4006 je zaveden u mnoha ozbrojených sborů, například California Highway Patrol.

Kompaktní pistole v ráži 40 S&W  se zásobníkem na 8 ran „modely 4013, 4014, 4053 a 4054“ s 3 ½“ hlavní a kohoutem bez palečníku se vzhledově vůbec neliší od svých 9 mm protějšků řady 39. Varianty s lištou pro instalaci taktických doplňků se označují “ 4013TSW, 4053TSW a 4056TSW“. Ty ovšem mají dvouřadý zásobník na 9 ran. V roce 2003 firma  Smith & Wesson  uvedla na trh „Model 4040PD Airlite“. Jedná se o malou kompaktní pistoli, vycházející z modelu 4013, ale mající rám vyrobený ze skandiové slitiny, hlaveň dlouhou 3 ½, závěrem z uhlíkaté oceli, ale nerezovou hlavní a kohoutem bez palečníku. Zásobník je na 7 ran.

Už od modelu 645 firma Smith & Wesson nabízí pistole s dvojčinným spoušťovým mechanizmem. U 3. generace pistolí to byl především „Model 4506“, který je v podstatě mírně upravenou verzí předchozího modelu 645. Zbraň s rámem i závěrem vyrobeným z nerez oceli má 5“ hlaveň a jednořadý zásobník na 8 ran. Dodávala se s pevným i se stavitelným hledím. Model 4506 byl zaveden u LAPD. Dalšími variantami této zbraně byly modely „4505, 4526 a 4546“. Ty se však vyráběly pouze v roce 1991. Kompaktními verzemi v ráži 45 ACP, s hlavní dlouhou 3 ¾“, s rámem a závěrem z nerez oceli, kohoutem bez palečníku a zásobníkem na 7 nábojů byly modely „4516, 4536 a 4556“. Model 4516 používala např. U. S. Marshals Service. Varianty s rámem z hliníkové slitiny a lištou pro instalaci taktických doplňků se označovaly „4513TSW a 4553TSW. Pistole, co měly standardní rám z modelu 4506 s 8 ranovým zásobníkem, ale hlaveň zkrácenou na délku 4 ¼“, se označovaly „model 4566, 4567, 4576 a 4586. Verze s lištou pro instalaci taktických doplňků se označovaly „model 4563TSW, 4566TSW, 4583TSW a 4586TSW“.

V roce 1993 vyrobila zakázková dílna Perfomance Center omezené množství pistolí, používajících tehdy nový soutěžní náboj 356 TSW (Team Smith & Wesson). Nejznámější je „Model 3566“. Zbraň má závěr i rám vyrobený z nerez oceli, 5“ speciální soutěžní hlaveň, sportovní stavitelné hledí, jednočinnou seřiditelnou spoušť a zásobník na 15 ran. Zbraň se vyznačuje speciální kombinovanou povrchovou úpravou. Objevila se i verze s 4 ¼ hlavní nebo kompaktní verze s 3/2“ hlavní a 12 ranovým zásobníkem.

V roce 1992 uvedl Smith & Wesson na trh pistole tzv. Value Series. Jednalo se o zjednodušené, nenáročné verze modelů 5904 a 4004. Označovaly se „Model 915“ a „Model 411“. Stejně jako oba hlavní výrobní modely, měly tyto zbraně hlaveň dlouhou 4“, rám z lehké hliníkové slitiny a závěr z uhlíkaté oceli, ráži 9 mm Para respektive 40 S&W, zásobník na 15 respektive na 11 ran a matně černou povrchovou úpravu. Lišily se však jednostrannou pojistkou a jednodušším hledím, místo hledí typu Novak. V roce 1995 byly provedeny úpravy vzhledu; závěr dostal hranatější profil a zjednodušená mířidla dostala jiný tvar. Takto upravené pistole dostaly označení „Model 910 a 410“ a nabízely se i s nerezovým závěrem a světle eloxovaným rámem. Krátkodobě se nabízela varianta „Model 909“ s jednořadovým zásobníkem na 9 ran. Nevyráběla se však v nerezovém provedení. Do Value Series také přibyly i kompaktní modely „908“ a „457“, které byly podobně zjednodušenou variantou modelů 3913 a 4513. Měly ráži 9 mm Para respektive 45 ACP, hlaveň dlouhou 3 ½“ respektive 3 ¾“ a zásobník na 8 respektive 7 ran. I tyto modely se nabízely také v nerezovém provedení.

Poslední řadou klasických pistolí S&W  je řada Chief Special. Jde o malé kompaktní pistole s rámem vyrobeným z hliníkové slitiny a závěrem z uhlíkaté nebo nerez oceli a zásobníkem na 7 nábojů. Modely „CS9“ a „CS40“ v ráži 9 mm Para respektive 40 S&W  mají hlaveň dlouhou 3“. O něco větší „Model CS45“ v ráži 45 ACP má 3 ½“ hlaveň.

S&W  v současné době už bohužel žádné své klasické dvojčinné pistole po více než 50 letech výroby ve standardní nabídce nemá. Přetrvávají už jen dodávky ozbrojeným složkám a omezené počty kusů v nadstandardních provedeních vyrábí už jen zakázková dílna Performance Center.

Pistole s polymerovým rámem

V roce 1994 firma S&W  přišla na trh se svou první pistolí s polymerovým rámem, nazvanou Sigma. Zbraň byla určena jako přímá konkurence pistolím Glock a měla i stejnou koncepci. Jednalo se o zbraň s polymerovým rámem a závěrem z uhlíkaté oceli, s uzamčeným závěrem s vertikálním pohybem hlavně s uzamčením hlavně provedeným zapadnutím bloku nábojové komory do výhozného okénka závěru, s pouze dvojčinným spoušťovým ústrojím s částečně předepnutým zápalníkem s absencí jakékoliv vnější manuální pojistky (podobné řešení jako konkurenční Glock). Prvním modelem z řady Sigma byl „Model SW9F“. Zbraň měla 4 ¼“ hlaveň, ráži 9 mm Para a zásobník na 17 nábojů.  Varianta v ráži 40 S&W – „Model SW40F“ měla zásobník na 15 nábojů. Kompaktní varianty s hlavní dlouhou 4“ a zásobníkem na 16 nábojů v ráži 9 mm Para nebo 14 nábojů v ráži 40 S&W se označovaly „Model SW9C a SW40C“. Varianta s nerezovým závěrem se označovala „Model SW9V“ respektive „Model SW40V“. Tyto modely se dodávaly i s šedě zbarveným rámem. Existovalo i velmi omezené množství modelu „SW357V“ v ráži 357 SIG. Jednu dobu se nabízela i zjednodušená zmenšená varianta v ráži 9 mm Para a jednořadým zásobníkem na 7 ran, označená „Model  SW9M“ a podobná, ještě menší pistole v ráži 380 ACP „Model SW380“ s 3“ a zásobníkem na 6 nábojů. V roce 1998 skončila výroba modelu Full Size a subkompaktních variant. Kompaktní model byl zdokonalen a stal jedinou verzí řady Sigma. Tato řada se nazývá Sigma Enhanced. Došlo ke kosmetickým úpravám na rámu: rukojeť dostala zdrsnění po celém obvodu a přední část drážky pro instalaci taktických doplňků. Závěr je z nerez oceli, stejně tak i hlaveň, a má černou povrchovou úpravu Melonite. Tento vylepšený model se označoval „SW9E“ respektive „SW40E“ anebo „SW9VE respektive „SW40VE“, pokud byl bez povrchové úpravy Melonite. Nabízely se i varianty se zeleně zbarveným rámem „SW9G a SW9GVE“ respektive „SW40G a SW40GVE“. V limitovaném množství byla vyrobena varianta „SW40P“. Tato pistole řady Enhanced v ráži 40 S&W  má nižší výhozní okénko a upravený vytahovač. Nerezový závěr má povrchovou úpravu Melonite, avšak navíc má leštěné boky. SV9VE Allied Forces Model“ bylo označení modelu SW9E, které ve velkém množství odebralo United States Army Security Assistance Command (USASAC), které s nimi vyzbrojilo Afgánskou národní policii a pohraniční stráž.

V současné době se pistole řady Sigma již nenabízejí, neboť byly nahrazeny modelem SD.

Koncem devadesátých let uzavřela firma S&W  smlouvu o spolupráci s německým výrobcem Walther GmBH. Výsledkem této spolupráce bylo, že S&W  na americkém trhu prodávala vlastní verzi pistole Walther P99, nazvanou SW99 a Walther na evropských trzích zase nabízel vlastní verzi revolveru S&W  M66, nazvanou R99. Černý polymerový rám pistole a spoušťový mechanizmus byl vyráběn v Německu. S&W  vyráběl hlavně a závěry a zbraně kompletoval. Pistole se, až na vzhled, v podstatě jinak vůbec nelišila od P99. Jednalo se o pistoli služebního typu s polymerovým rámem a závěrem z uhlíkaté oceli, 4“ hlavní s uzamčeným závěrem s uzamčením provedením zapadnutím bloku nábojové komory do výhozného okénka, dvojčinným spoušťovým mechanizmem s přímoběžným zápalníkem s možností vypuštění nataženého bicího ústrojí. Zbraň se navíc dodávala se třemi výměnnými hřbety rukojeti, pro úpravu úchopu pro větší nebo menší ruku. Pistole se nabízela v rážích 9 mm Para se zásobníkem na 16 ran a 40 S&W se zásobníkem na 12 ran. Zbraně byly zavedeny např. u New Jersey State Police. Později se objevila na trhu kompaktní verze s 3 ½“ hlavní a taky varianta v ráži 45 ACP s hlavní dlouhou 4 ½“. Posléze byly tyto pistole nahrazeny verzí se spoušťovým mechanizmem DAO a nerezovým závěrem s povrchovou úpravou Melonite , označenou SW990L . Omezený počet těchto pistolí v ráži 357 SIG testovala INS, avšak není známo, zda byly zařazeny do výzbroje. Pistole se přestala vyrábět v roce 2004.

Hlavním výrobním typem pistole v současnosti je řada M&P. Opět se jedná se o pistoli služebního typu s polymerovým rámem. Závěr z nerezové oceli má vysoce odolnou černou povrchovou úpravu Armornite. Pistole má uzamčený závěr s vertikálním pohybem hlavně a uzamčením provedeným zapadnutím bloku nábojové komory do výhozného okénka. Pouze dvojčinný spoušťový mechanizmus s přímoběžným zápalníkem je s částečně předepnutým bicím ústrojím. Zbraň standardně není vybavena manuální pojistkou, všechny pojistné mechanizmy jsou vnitřní, automatické. Mířidla jsou pevná, tříbodová. Černý polymerový rám má rukojeť se třemi výměnnými hřbety pro úpravu úchopu pro větší nebo menší ruku. Pistole se nabízí v rážích 9 mm Para, 40 S&W,a 45 ACP. Modely M&P9 a M&P40 mají v provedení Full Size délku hlavně 4 ¼“a zásobník na 17 ran (9mm) nebo 15 ran (40 S&W). Kompaktní provedení M&P9c, M&P40c a má hlaveň dlouhou 3 ½“ a kapacitu zásobníku 12 ran (9 mm) nebo 10 ran (40 S&W). Pistole se nabízela i v ráži 357 SIG jako M&P357 a M&P357c. V současné době však zbraň této ráže S&W nenabízí. Varianta M&P45 se dodává ve třech provedeních:  Full Size se 4 ½“ hlavní a 10 ranovým zásobníkem, Mid size se 4“ hlavní a 10 ranovým zásobníkem a  Compact se 4“ hlavní a zásobníkem na 8 ran. Rámy modelů Full Size a Mid size se dodávají též v hnědém provedení. Všechny varianty pistolí řady M&P se mohou na přání dodat s oboustrannou manuální pojistkou, se zásobníkovou pojistkou či s nočními tritiovými mířidly.

Dalším vývojem kompaktního provedení vznikla pistole M&P Shield. Tyto pistole v rážích 9 mm Luger a 40 S&W s 3,3“ dlouhou hlavní a jednořadým zásobníkem na 6 až 8 ran si rychle na trhu získali extrémní popularitu. Tuto zbraň určenou pro skryté nošení a sebeobranu lze použít díky plnohodnotným mířidlům a hlavni uspokojivé délky i k občasné kondiční střelbě na střelnici. Pistole řady Shield se nabízejí bez ohledu na ráži v několika výrobních vriantách: s manuální pojistkou i bez, s tritiovými nočními mířidly (toto provedení je dodáváno se dvěma rezervními zásobníky) nebo s rámem v „pouštní“ barvě FDE. Speciální provedení pistolí Shield, osazené hlavní s kompenzačními porty, nabízí i zakázková dílna S&W Performance Center.

Pokud je řeč o speciálních provedeních pistolí řady M&P, nelze neupozornit na variantu VTAC. Pistole M&P VTAC vznikla ve spolupráci se známým výrobcem zbraňových doplňků, firmou Viking Tactics. Celá zbraň má pískově hnědé (FDE) zbarvení a je osazena speciálními mířidly od firmy Viking Tactics, které kombinují světlovodné vlákno s tritiovými ampulemi, takže pistoli lze použít za jakýchkoliv světelných podmínek, od prostředí ozářeného ostrým sluncem až po uzavřené prostory s naprostou tmou.  Další speciální nabídkou pistolí v rámci řady pistolí M&P, jsou soupravy Threaded Barrel Kit.  Tato souprava obsahuje standardní pistoli M&9, M&P40 nebo M&P45 osazenou standardní hlavní, ke které je přiložena ještě jedna o cca 0,5“ prodloužená hlaveň se závitem na ústí, která slouží k instalaci tlumiče hluku (supresoru). Pistole řady M&P se rovněž nabízejí v soupravách Carry & Range Kit, které obsahují kromě zbraně samotné ještě dva rezervní zásobníky, kdyexové pouzdro na zbraň a kydexové pouzdro na oba rezervní zásobníky, takže spotřebiteli, který si tuto soupravu pořídí, je již kompletně vybavena a odpadá mu tak potřeba opatřit si ke zbrani další nezbytné doplňky.

Mnoho speciálních provedení pistolí M&P9 a M&P40 nabízí zakázková dílna Performance Center. V nabídce jsou varianty Ported, které jsou osazeny hlavní s kompenzačními porty a zvýšenými mířidly nebo mířidly HI VIZ se světlovodným vláknem. Tyto pistole se vyznačují vyladěnou spouští se stavitelným dorazem, umožňující pohodlný reset. Jejich tři výměnné hřbety rukojeti jsou opatřeny speciální texturou, umožňující pevný a pohodlný úchop. Závěry těchto zbraní mají úpravu pro instalaci kolimátoru. Pistole Ported se nabízejí i v provedení M&P9L a M&P40L, tedy v prodloužené verzi s 5“ hlavní. Existuje i pistole nazvaná M&P9 Ported, Threaded Barrel, která je dodávána v soupravě s ještě jednou, prodlouženou hlavní, osazenou na ústí závitem pro instalaci supresoru. V provedení Ported Performance Center nabízí rovněž pistole Shield. Ty jsou osazeny mířidly umožňujícími střelbu za zhoršených světelných podmínek, buďto světlovodnými (od výrobce HIVIZ) nebo tritiovými (od výrobce Trijicon).

Performance Center nabízí v rámci akční řady Pro Series další pistole řady M&P9 a M&P40. I tyto zbraně jsou vybaveny vyladěnou spouští se stavitelným dorazem, umožňující pohodlný reset a jejich tři výměnné hřbety rukojeti jsou opatřeny speciální texturou, umožňující pevný a pohodlný úchop Tyto pistole se nabízejí v provedení C.O.R.E. (Competition Optics Ready Equipment), které jsou osazeny zvýšenými mířidly a jejichž závěr má úpravu pro instalaci kolimátoru a rovněž u nich existuje sada s výměnnou hlavní se závitem či prodloužené varianty M&P9L a M&P40L. Další provedení nabízí pistoli M&P9 nebo M&P40 osazenou nočními tritiovými mířidly Trijicon, jiné pak zbraň s 5“ hlavní, osazenou muškou se světlovodným vláknem a hledím se sníženou tvorbou odlesku.

Pistole řady M&P se už dočkaly druhé generace, která se označuje M2.0. Pistole M&P M2.0 poskytují uživateli mnohá vylepšení:

 • nový typ spoušťového ústrojí s o něco příjemnějším chodem a pohodlnější m resetem spouště
 • novým rámem, vyztuženým šasi z nerez oceli a vyznačujícím se výrazně zdrsněnou rukojetí.
 • celkem čtyřmi výměnnými hřbety rukojeti, které pomáhají optimalizovat úchop zbraně.

Pistole v provedení Full Size jsou v modelu M&P9 a M&P40 nabízeny buď v černém provedení s 4,25“ hlavní a nebo v pískově hnědém (FDE) provedení s 5“ hlavní. Model M&P45 Full Size se zatím nabízí pouze v černém provedení s 4,6“ dlouhou hlavní. Pistole mohou a nemusí být vybaveny manuální pojistkou a existují i varianty s tritiovými mířidly. Jako nástupce provedení VTAC se v generaci M2.0 nabízí pistole M&P9 a M&P40 TRUGLO TFX. Rám a povrchová úprava závěru těchto zbraní mají pískově hnědou barvu (FDE) stejně jako u modelu VTAC, avšak mířidla jsou, jak název napovídá, TFO od výrobce TRUGLO, které rovněž kombinují optické vlákno s tritiovými ampulemi a poskytují jasný kontrast za jakýchkoli světelných podmínek. Také pistole Full Size řady M2.0 se nabízejí v akčních soupravách Carry & Range Kit. Provedení M&P M2.0 Compact je od kompaktních pistolí první generace M&P více odlišné. Rukojeť zbraně je o něco delší, pojme zásobník na 15 ran (M&P9), nebo 13 ran (M&P40). Hlaveň má délku buď 4“ nebo 3,6“.  M&P45 M2.0 Compact je zkrácenou verzi modelu Full Size, jeho hlaveň má délku 4“. Rovněž pistole M2.0 Compact existují v provedení s tritiovými mířidly. Také generace M2.0 nabízí modely Shield, které jsou zde rozšířeny o variantu M&P45, která je rovněž nabízena ve speciálním provedení od zakázkové dílny Performance Center. Některé varianty pistolí M2.0 Shield a M2.0 Compact jsou osazeny laserovými značkovači.

Poněkud neobvyklou pistolí je zbraň M&P380 Shield EZ. Tato kompaktní pistole v ráži 9 mm Browning Short, má hlaveň dlouhou 3,7“ a jednořadý zásobník na 8 nábojů. Tato zbraň je vybavena unikátním typem automatické dlaňové pojistky a může anebo nemusí mít navíc ještě manuální pojistku.

V rámci již výše popsaného projektu Bodyguard vznikla superkompaktní pistole M&P Bodyguard 380 (BG380). Tato malá pistole v ráži 9 mm Browning Short se zásobníkem na 6 ran, je díky svým takřka kapesním rozměrům pro skryté nošení ideální zbraní. Její závěr a hlaveň jsou vyrobeny z nerez oceli a mají černou povrchovou úpravu Armornite, závěr je vyroben z tvrzeného polymeru.  Nabízí se buď v celém černém provedení anebo s pískově hnědým rámem (FDE). Černá verze se nabízí i bez manuální pojistky. Všechny tři varianty se zároveň nabízejí i s integrovaným laserovým značkovačem. Zbraň se nabízí i se závěrem bez povrchové úpravy, se strojovou rytinou.

Dalším vývojem řady Sigma, s implementací prvků pistolí řady M&P, vznikla nová řada nízkonákladových pistolí SD. Tyto zbraně, které jsou de facto zjednodušenou variantou pistolí M&P jsou i přes svoji nízkou pořizovací cenu plnohodnotnými pistolemi služebního typu. Zbraň se nabízí v rážích 9 mm Luger (SD9) a 40 S&W (SD40) má polymerový rám, nerezový závěr a hlaveň dlouhou 4“. Používá identické zásobníky jako pistole Sigma Enhanced, tj. na 16 (SD9) nebo na 14 (SD40) nábojů. Nabízí se buď s šedě či pískově zbarveným rámem a závěrem s černou povrchovou úpravou Armornite nebo v provedení VE s rámem černé barvy a závěrem bez povrchové úpravy.

Pistole řady M&P dokázaly na americkém policejním trhu již částečně vytlačit svého největšího konkurenta, pistole Glock. Byly zavedeny už u mnoha místních, státních i vládních útvarů, zaznamenaly i exportní úspěchy u policií v Latinské Americe, Austrálii i Evropě.

Pistole SW1911

Na přelomu tisíciletí zařadila firma S&W do svého výrobního programu standardně rovněž pistole M1911 a zařadila se tak mezi m noho dalších výrobců, kteří tento nesmrtelný model nabízejí. Prvním počinkem byly pistole označené Model 945, které byly vyráběny zakázkovou dílnou Performance Center už od roku 1998. I když tyto zbraně měly od klasického typu M1911 poněkud odlišný tvar, měly stejné charakteristické rysy. Pistole se vyráběla ve více provedeních, které se lišily rozměry, materiálem rámu, povrchovou úpravou, ráží i druhem mířidel. Vždy se ale jednalo se o pistoli s nerezovým závěrem,  jednočinným spoušťovým mechanizmem, pojistkou umístěnou na rámu a dlaňovou pojistkou na hřbetu rukojeti. Zbraně se vyznačují mimořádně dobrým řemeslným zpracováním.  Od roku 2003 se nabízejí pistole M1911 standardního designu už v běžné produkci. Zbraně nesou označení SW1911 a vyrábějí se v mnoha provedeních. Jsou to pistole běžné koncepce M1911. Mají ráži 45 ACP, uzamčený závěr vertikálním pohybem hlavně s uzamykacími ozuby nahoře na hlavni, které zapadnou do vybrání v závěru, jednočinný spoušťový mechanizmus, manuální pojistku umístěnou na rámu, pevná tříbodová mířidla typu Novak nebo mířidla s plně stavitelným hledím, dlaňovou pojistku na hřbetu rukojeti, vnitřně montovanou pojistku zápalníku a vnější vytahovač. Závěr je vyroben nerezové oceli. Rám je buď z nerezové oceli nebo ze skandiové slitiny a u některých variant je vybaven lištou Picatinny pro instalaci taktických doplňků. Střenky jsou pryžové nebo dřevěné. Zásobník má 8 ran, u kompaktních provedeních 7 ran. Hlaveň má u standardní produkce délku 5“ nebo 4 ¼“. Performance Center nabízí i pistole s hlavní o délce 3“, nebo zbraně v ráži 9 mm Para a 38 Super se zásobníkem na 10 nábojů. Pistole SW1911 používá několikanásobný šampion v IPSC Doug Koenig, který se podílel na vývoji dvou modelů v edici „Champion“, označených SW1911DK (již se nenabízí).

Lovecké kulovnice S&W

Historie

Kromě krátkých zbraní, se firma Smith & Wesson zabývala i dlouhými zbraněmi loveckými. Na přelomu 60. a 70. let importovala na americký trh švédské kulovnice Husquarna. Tyto lovecké a sportovní pušky v běžných standardních rážích (od 22-250 Rem. do 300 Win. Mag.) se v USA prodávaly jako Smith & Wesson Model A až E. Na začátku osmdesátých let to byly pro změnu kulovnice japonského výrobce Howa. Tyto byly nabízeny jako Smith & Wesson Model 1500 až 1700.

Současnost

V nedávné době Smith & Wesson nabízel kulovnice vlastní produkce, označované i-Bolt. Jednalo se cenově velmi příznivé lovecké a sportovní kulovnice s běžným válcovým odsuvným závěrem typu Mauser.  Hlaveň i pouzdro závěru byly vyrobeny z uhlíkaté oceli s matně černěným povrchem nebo speciální světlou povrchovou úpravou Weather Shield, která je velmi odolná v extrémních podmínkách.  Hlaveň o délce 23“, vyrobená firmou Thompson/Center, se vyznačuje mimořádnou kvalitou materiálu i zpracování a díky speciálnímu profilu vývrtu 5R (stejný, jako mají armádní odstřelovačské pušky M24) vykazuje přesnost střelby u zbraně této cenové kategorie neobvyklou. Pažba ze syntetických materiálů byla buď černá, anebo měla kamuflážní nátěr RealTree. Zbraně se nabízeli v rážích 25-06 Rem., 270 Win. a 30-06 Sprg. Nábojová schránka pojme 4 náboje a má odklopné dno.  Kulovnice neměly mechanická mířidla, ale byly vybaveny lištou Weaver pro snadnou instalaci zaměřovacího dalekohledu. Spoušť měla regulovatelný odpor od 1,5 do 3 kg. Pojistka byla třípolohová.

Vzhledem k tomu, že společnost S&W se stala vlastníkem firmy Thompson / Center, která nabízí celou škálu loveckých kulovnic, vlastní program opakovacích loveckých kulovnic S&W byl zastaven.

Vojenské zbraně S&W a pušky systému AR-15

Historie

První karabinou od firmy Smith & Wesson a zárovneň první dlouhou kulovou zbraní  vůbec byla revolverová puška Model 320 Revolving Rifle. Vyráběla se v letech 1879 – 1887 a jednalo se v podstatě o revolver New Model No. 3, opatřený dlouhou hlavní s dřevěným předpažbím, nástavnou pažbou a speciálními mířidly. Zbraň používala náboj 320 S&W Rifle, vycházející z náboje 32-44 Target, který byl vyvinut speciálně pro tuto pušku. Karabina byla dodávána se třemi různými délkami hlavně: 16“, 18“ a 20“. Celkem bylo vyrobeno 977 kusů.

Během 2. světové války vyráběl S&W pro britskou vládu speciální samonabíjecí karabinu v ráži 9 mm Para označenou Model of 1940 Light Rifle Mark I a II. Jednalo se o jednoduchou zbraň s neuzamčeným dynamickým závěrem, která střílela z otevřeného závěru, měla plastovou pažbu a používala zásobník na 20 ran. Celkem bylo vyrobeno 2 200 kusů.

Od roku 1968 do roku 1974 S&W vyráběl samopal označený Model 76, který byl kopií švédského samopalu Carl Gustav M-45. Výroba zbraně vznikla na objednávku námořnictva, jehož speciální jednotky SEALs populární švédský samopal používaly při operacích v jihovýchodní Asii. V roce 1966 však švédská vláda uvalila na Spojené státy zbrojní embargo, a tak se začala v USA vyrábět jeho kopie. Jednalo se o téměř identickou zbraň v ráži 9 mm para, jednoduchou konstrukci střílející z otevřeného závěru a sestávající se jen z 12 dílů. Samopal je opatřen sklopnou rámovou ramenní opěrkou a zásobník má kapacitu 36 nábojů, stejně jako u jeho švédské předlohy.

Současnost

V roce 2006 se firma S&W zařadila mezi výrobce samonabíjecích pušek systému AR-15. Firmou S&W vyráběná zbraň nese označení M&P15 a nyní se nabízí už několik jejích různých provedení. Zbraň má ráži 5,56 mm, používá naprosto standardní pouzdro závěru AR-15, vyrobené z vysoce pevné hliníkové slitiny a její funkce je, stejně jakou u ostatních zbraní AR-15, založena na principu zpětného rázu s odběrem plynů z hlavně, s uzamčením hlavně rotačním závorníkem. Zbraň má stejně tak i vratnou pružinu s tlumičem zpětného rázu uloženou v pažbě a používá standardní zásobník AR-15 na 30 ran.

Spoušťový mechanizmus umožňuje střelbu pouze jednotlivými ranami. Pouzdro závěru je však standardně opatřené lištou Picatinny pro instalaci optického zaměřovače a vysoce kvalitní hlaveň s chromovaným vývrtem se stoupáním drážek 1:7“ – 1:9“ pochází od firmy Thompson/Center. Všechny pušky M&P15 mají pochromovaný zápalník, některé modely mají pochromovaný vývrt hlavně a nábojovou komoru. Základní provedení M&P15 má 16“ hlaveň se 6 drážkami o stoupání 1:7, se standardním  tlumičem výšlehu a vybráním ve stylu M4, odnímatelnou přenosnou rukojeť M4 se standardním stavitelným dioptrickým hledím a 6 - polohovou teleskopickou pažbu. Model M&P15X, který se vyznačuje spodní částí pouzdra závěru s integrovaným lučíkem, nemá odnímatelnou přenosnou rukojeť, na liště Picatinny má nainstalované sklopné dioptrické hledí Magpul MBUS a místo standardního plastového předpažbí má karabinové hliníkové předpažbí od firmy Magpul s rozhraním M-LOK, umožňujícími instalaci různých taktických doplňků, pomocí lišt Picatinny. 16“ hlaveň 4150 CMV s drážkováním 5R o stoupání 1:8“ poskytuje velkou přesnost a dlouhou životnost.  M&P15T má rovněž spodní část pouzdra závěru s integrovaným lučíkem, je vybavena dlouhým, volně plovoucím předpažbím od firmy Magpul M-LOK, osazeným skopnou muškou, sklopné dioptrické hledí je rovněž nainstalováno místo přenosné rukojeti. Zbraň má rovněž hlaveň 4150 CMV o délce 16“, s drážkováním 5R a stoupáním 1:8“, vyznačující se vysokou přesností a životností. Další variantou, vzniklou po navázání spolupráce s výrobcem doplňků Magpul, je model M&P15 MOE SL MID (Magpul Original Equipment) – zbraň s plastovým předpažbím střední délky, teleskopickou pažbou a pistolovou rukojetí MOE, zásobníkem PMAG a sklopným hledím MBUS od firmy Magpul. Uvedené doplňky se dodávají v černém, pískové hnědém (FDE) nebo šedém (Stealth Gray) provedení. Puška má rovněž spodní část pouzdra závěru s integrovaným lučíkem, která byla vyrobena ve spolupráci s firmou Magpul, a její 16“ hlaveň 4150 CMV s drážkováním 5R a stoupáním 1:8“, se vyznačuje vysokou přesností a životností. Verze M&P15 TS má hlaveň 14,5“ 4150 CMV, která i s připevněným tlumičem výšlehu poskytuje celkovou délku 16“. Její drážkování 5R má stoupání 1:7“. Navíc je vybavena 13“ dlouhým, volně plovoucím hliníkovým předpažbím Troy Alpha Rail se čtyřmi lištami Picatinny TRX Extreme Handguard od firmy Troy a sklopnou muškou i hledím MBUS, teleskopickou pažbou MOE, pistolovou rukojetí MOE a zásobníkem PMAG od firmy Magpul. Jakýmsi vrcholovým modelem je provedení M&P15 VTAC II. Tato zbraň má 16“hlaveň 4150 CMV s drážkováním 5R a stoupáním 1:8“, sportovní spoušť Geissele Super-V Trigger se vyznačuje velmi jemným, seřiditelným chodem. Volně plovoucí dlouhé taktické předpažbí VTAC/Troy Battle Rail Alpha Rail o délce 13“ umožňuje instalaci různých doplňků, přičemž montáž na svítilnu Viking Tactics Light Mount a úchyt na nosný popruh LPSM jsou v ceně. Šesti-polohová taktická teleskopická pažba VLTOR iMod pochází též od firmy Viking Tactics.  Kromě všech výše uvedených modelů S&W rovněž nabízí cenově příznivé pušky řady nazvané M&P15 Sport II.  Tyto cenově nenáročné, přesto po stránce materiálů i zpracování vysoce kvalitní zbraně poskytují holou, základní platformu pušky AR-15, kterou si každý uživatel pak pomocí různých doplňků, může postupně proměnit ve špičkovou taktickou, sportovní či loveckou zbraň. Puška M&P15 Sport II má 16“ hlaveň se 6 drážkami o stoupání 1:9, se standardním  tlumičem výšlehu. Horní část pouzdra závěru má lištu Picatinny, na které je nainstalováno sklopné dioptrické hledí Magpul MBUS. Spodní část pouzdra závěru má integrální lučík a zápalník má chromovanou povrchovou úpravu.  Zbraň má standardní karabinové dvoudílné plastové předpažbí a 6 - polohovou teleskopickou pažbu. Varianta M&P15 Sport II OR (Optics Ready) je zbavena optických mířidel a zcela připravena pro instalaci optického zaměřovače. Sklopné hledí není naistalováno a gas block má místo základny s muškou krátkou lištu Picatinny, která umožňuje případnou instalaci mušky odnímatelné. Provedení M&P15 Sport II M-LOK je osazeno plastovým předpažbím Magpul M-LOK, přičemž varianta M&P15 Sport II OR M-LOK je jeho obdobou bez mířidel.

Pušky M&P15 jsou rovněž nabízeny v ráži 300 Whisper/300 AAC Blackout. Provedení M&P15 300 Whisper má 16“ hlaveň s drážkováním 5R o stoupání 1:7,5“, osazenou standardním  tlumičem výšlehu. Horní část pouzdra závěru má lištu Picatinny, spodní část pouzdra závěru má integrální lučík, gas block má rovněž krátkou lištu Picatinny, což umožňuje eventuální instalaci odnímatelné mušky. Zápalník má chromovanou povrchovou úpravu.  Zbraň má standardní karabinové dvoudílné plastové předpažbí a 6 - polohovou teleskopickou pažbu. Puška se nabízí buď v klasickém černém provedení s povrchovou úpravou kovových částí Armornite nebo s kamuflážní povrchovou úpravou REALTREE.

Také Performance Center nabízí svoji variantu pušky M&P15. Tento model se nazývá M&P15 Competition. Zbraň má 18“ hlaveň s drážkováním 5R o stoupání 1:8“, je vybavena dvoustupňovou sportovní spouští, teleskopickou pažbou VLTOR I-MOD a dlouhým předpažbím Troy Alpha M-LOK o délce 15“.

S&W rovněž vyrábí samonabíjecí pušky v ráži 308 Win (AR-10). Tento typ se nazývá M&P10. Pušky mají ve standardním provedení 18“ hlaveň s drážkováním 5R, o stoupání 1:10“. “, osazenou speciálním patentovaným  tlumičem výšlehu S&W . Horní část pouzdra závěru má lištu Picatinny, spodní část pouzdra závěru má integrální lučík, gas block má rovněž krátkou lištu Picatinny, což umožňuje eventuální instalaci odnímatelné mušky. Zápalník má chromovanou povrchovou úpravu.  Zbraň má standardní karabinové dvoudílné plastové předpažbí a 6 - polohovou teleskopickou pažbu. Puška se nabízí v klasickém černém provedení s povrchovou úpravou kovových částí Armornite. Zbraň se dodává se zásobníkem na 10 nebo na 20 nábojů. Existuje i lovecké provedení s pevnou pažbou Magpul  zásobníkem na 10 ran, které má kamuflážní povrchovou úpravu REALTREE APG.

Nabízí se i ekonomicky výhodné provedení M&P10 Sport, které se liší hlavní o délce 16“, osazenou standardním tlumičem výšlehu A2.

I Performance Center nabízí svoji variantu: pušku M&P10 Creedmoor. Tato zbraň má ráži 6,5 Creedmoor, 20“ hlaveň s drážkováním 5R, o stoupání 1:8“, zakončenou závitem na ústí, dále dvoustupňovou sportovní spoušť, oboustrannou pojistku a záchyt zásobníku, volně plovoucí taktické předpažbí Troy Alpha M-LOK o délce 15“ a pevnou pažbu Magpul.

Od roku 2010 Smith & Wesson nabízí pro ozbrojené složky i útočnou pušku M4. Má označení M&P4 a je, až na délku hlavně 14,5“ a možnost střelby dávkou, zcela shodná s modelem M&P15. Zbraň je vyráběna i ve verzích M&P4A a M&P4X, které opět, kromě 14,5“ hlavně a možnosti střelby dávkou, jinak odpovídají provedením M&P15 a M&P15X. Všechny útočné pušky řady M&P4 mají stoupání drážek 1:7“.

Od konce roku 2009 se nabízí i varianta v ráži 22 LR. Tento model se označuje M&P15-22. Základní varianta M&P15-22 Sport má upravené polymerové pouzdro závěru, a hlaveň o délce 16,5“ je osazena tlumičem výšlehu. Pouzdro závěru a horní část plastového předpažbí mají lištu Picatinny, na které jsou naistalována sklopná mířidla Magpul MBUS. Na předpažbí lze díky rozhraní M-LOK nainstalovat další lišty Picatinny, na které lze nasadit různé taktické doplňky. Šesti-polohová teleskopická pažba je standardního provedení. Zásobník vyrobený z odolného polymeru má kapacitu 25 nábojů. Dodávají se i zásobníky na 10 ran. Zbraň se kromě základního černého provedení nabízí i v kamuflážních provedeních Kryptek Highlander, Muddy Girl nebo Robin’s Egg.

Kromě výše uvedeného provedení se nabízí i varianta M&P15-22 Sport MOE SL, která se vyznačuje dalšími prvky od firmy Magpul: teleskopická pažba, pistolová rukojeť a krytky lišt Picatinny Type 2.

Tyto doplňky mohou být buď v černé nebo pískově hnědé barvě (FDE).

Existuje i provedení M&P15-22 Sport PC od zakázkové dílny Performance Center, které se liší 18“ hlavní terčové třídy, opatřenou závitem na ústí, dvoustupňovou sportovní spouští, teleskopickou pažbou VLTOR a pryžovou pistolovou rukojetí Hogue.

Brokovnice S&W

Historie

Firma Smith & Wesson se zabývala i výrobou brokovnic.  Už v letech 1868 -1870 vyrobila menší množství dvouhlavňových brokovnic ráže 12. V sedmdesátých letech 20. století Smith & Wesson vyráběl opakovací brokovnice se závěrem ovládaným posuvným předpažbím označované Model 916. Jednalo se o klasické „pumpy“ v rážích 12, 16 a 20 s hlavněmi o délce 18“, 20“, 26“ a 28“ s různým zahrdlením. Tyto zbraně vycházely z brokovnic Eastfield Model, vyráběných do roku 1969 firmou Nobel Shotgun Company. Později Smith & Wesson dovážel do USA japonské samonabíjecí brokovnice od firmy Howa, které na americké trhu distribuoval jako Model 1000. V osmdesátých letech také firma Smith & Wesson nabízela opakovací brokovnice Model 3000, které byly poměrně populární. Zejména Model 3000 Police v ráži 12/76, který se dodával s 18“ nebo 20“ hlavní s hladkým vývrtem i s hlavní s drážkovaným vývrtem pro střelbu nábojem s jednotnou střelou. Pažba mohla být pevná i sklopná.

Současnost

V současné době Smith & Wesson nabízí pouze dvouhlavňové brokovnice Elite Gold nebo Elite Silver. Stylové dvojky Elite Gold v ráži 20/76 nabízí nádherné dřevo i řemeslné zpracování. Nabízí se s hlavněmi o délce 26“ nebo 28“ s jednou či dvěma spouštěmi. Hlaveň má povrchovou úpravu lesklým černěním, pažba, - buď anglická anebo typu Prince of Wales - je vyrobena z ušlechtilého tureckého ořechu. Kozlice Elite Silver v ráži 12/76 s 26“,28“ nebo 30“ hlavní se sadou výměnných zahrdlení nabízejí co samé zpracování a jsou i ze stejného materiálu. Dodávají se pouze v provedení s jednou spouští a pouze s pažbou typu Prince of Wales.

Prodej v ČR

Na všechny modely značky SW je poskytována záruční lhůta v délce dvou let. Zbraně jsou většinou dodávány v plastovém kufříku, případně v nylonovém pouzdře a včetně bezpečnostního zámku.