Smith & Wesson - Revolvery

V roce 1856 se Smith a Wesson spojili podruhé a tentokrát navždy, a tak tento rok může být považován jako rok vzniku společnosti. Firma vznikla kvůli výrobě revolveru, používajícího jednotný náboj s okrajovým zápalem. Revolver se nazýval „Model No. 1“ a měl komerční úspěch. Dalším úspěšným modelem byl revolver „Model 3“ v ráži 44 Smith & Wesson, který vzniknul v roce 1869. Byl zaveden do výzbroje jezdectva U. S. Army a zaznamenal i exportní úspěch, když byl v ráži 44 Smith & Wesson Russian ve velkém množství dodáván ozbrojeným silám carského Ruska. Jednalo se o první velkorážný revolver na světě, používající jednotný náboj. Jeho zdokonalená verze v ráži 45 Smith & Wesson, všeobecně známá pod názvem „Schofield“ (podle plukovníka Schofielda, který provedl na Modelu 3 několik úprav pro vhodnější použití v armádě), byla zavedena v armádě ve větším množství a byla populární i na civilním trhu. Model Schofield se stal jedním z atributů divokého západu. Oblíbený byl např. u Jamesova gangu. Revolvery výrobních čísel 3444 a 5476 byly prokazatelně nošeny Frankem Jamesem. Revolver jeho známějšího bratra Jesseho měl výrobní číslo 366. Cole Younger , další neméně proslulý člen bandy, používal zbraň s výrobním číslem 273. I když tento revolver nebyl tolik rozšířen, jako jeho konkurent Colt 1873, jeho koncepce rámu umožňovala jednoduše sklopit hlaveň najednou i s válcem a urychlit tak nabíjení a vybíjení zbraně, na rozdíl od konkurenčního typu. Mnoho historiků se domnívá, že výsledek bitvy u Little Big Hornu mohl být jiný, kdyby byli kavaleristé generála Custera , místo jednoranných pušek Springfield Trap Door a pomalu nabíjených revolverů Colt 1873, vyzbrojeni opakovačkami Winchester a revolvery Smith & Wesson Schofield. Kromě armády byl model Schofield ve výzbroji posádek dostavníků Wells Fargo a také u policie San Franciska. Zdokonalením modelu Schofield vznikl roku 1878 revolver „New Model No. 3“, který se vyráběl v mnoha rážích a s různými délkami hlavně. Zaznamenal velký exportní úspěch. Byl používán ozbrojenými složkami mnoha států, např. Japonska, Turecka, Austrálie, Argentiny a Španělska. Komerčně byl vyvážen např. do Francie, Německa, Velké Británie, Itálie, Číny nebo Švýcarska. Kromě výše uvedených velkých revolverů firma Smith & Wesson nabízela i revolver „ Model No. 1 ½ 32 Single Action“ v ráži 32 Smith & Wesson, určený pro skryté nošení a sebeobranu. Na přelomu 70 a 80 let 19. století se začaly na trhu ve větší míře objevovat revolvery s dvojčinným spoušťovým mechanizmem. Smith & Wesson zareagoval uvedením malých revolverů „32 Double Action“ a „38 Double Action“ v rážích 32 Smith & Wesson, respektive 38 Smith & Wesson. Tento revolver pak dokonce existoval i v pouze dvojčinné variantě se skrytým kohoutem pod názvem „ 38 Safety Hammerless“. Adaptací dvojčinného spoušťového ústrojí do upraveného rámu revolveru New Model No. 3 vznikl model „44 Double Action“. Tento typ opět zaznamenal velký komerční úspěch. Nabízel se s různými délkami hlavně a vyráběl se v rážích 44 Smith & Wesson Russian, 44-40 Winchester a 38-40 Winchester. Jeho výroba běžela od roku 1881 až do roku 1913.

20. století a současnost

Opravdovým mezníkem je typ „Hand Ejector“, který vznikl koncem 19. století. Tato koncepce revolveru s dvojčinným spoušťovým mechanizmem a válcem s odpruženým vytahovačem, umístěným na výklopné konzole, se stala etalonem pro revolver moderního typu a dodnes nebyla překonána.

Revolvery byly vyráběny s různými velikostmi rámu, v různých rážích s různými délkami hlavně. Byly používány pro skryté nošení a sebeobranu (existovaly také v dámském provedení Lady Smith s palisandrovými střenkami), pro sportovní střelbu a jako služební zbraně policejními útvary. Nejznámějšími modely konceptu Hand Ejector jsou následující:

- Regulation Police – tento revolver s malým rámem typu I a J v ráži 32 Smith & Wesson a 38 Smith & Wesson byl zaveden u mnoha policejních útvarů

- Military & Police – asi nejrozšířenější služební revolver na světě. Jde o služební typ se středním rámem typu K, který se vyrábí od roku 1899 dodnes. Revolver se vyrábí v ráži 38 Special (první varianty byly dodávány U. S. ozbrojeným složkám v ráži 38 Long Colt, což byl tehdy oficiálně zavedený služební náboj). Během výroby existovalo celkem 10 různých provedení, přičemž současná varianta nese od roku 1957 označení „Model 10“ a v nerezovém provedení M64. Obě tyto varianty už ale současné době mají těžkou hlaveň. V ráži 357 Magnum tento revolver nesl označení M13 a v nerezu M65. Provedení „Victory“, bylo používáno ve druhé světové válce, převážně námořnictvem a námořní pěchotou. Populární bylo zejména u letců. Ještě v roce 1991 během operace Pouštní bouře byly posádky transportních letounů a vzdušných tankerů leteckých národních gard USAF vyzbrojeny tímto revolverem. Existovalo i provedení „Airweight“ s rámem z lehké hliníkové slitiny, které pak později neslo označení „Model 12“. Jeho upravená varianta pak byla v omezeném množství během padesátých let krátce zavedena v USAF pod označením „M13 Aircrewman“. Varianta s těžkou hlavní a stavitelnými mířidly se nazývala „Combat Masterpiece“. Později dostala označení „Model 15“. Značné množství tohoto modelu zařadilo do výzbroje letectvo u jednotek vojenské policie (USAF Security Police). Britským spojencům bylo v letech 1940 - 1945 dodáno přes 568 tisíc revolverů varianty „38/200 British Service Revolver“. Tyto revolvery používaly náboj 38/200, což byl v podstatě náboj 38 Smith & Wesson s 200 grainovou střelou, který nebyl záměnný s nábojem 38 Special. Část revolverů byla vyrobena britskou firmou Parker Hale.

- Terrier a Chiefs Special – revolvery s malým rámem (I respektive J) a v rážích 38 Smith & Wesson respektive 38 Special. Velmi populární zbraně pro skryté nošení a sebeobranu. Chief Special se vyrábí dodnes (v současné době nese označení „Model 36“) a existuje v mnoha provedeních. „ Chiefs Special Airweight“ má rám vyrobený z lehké hliníkové slitiny. První varianty dokonce měly i válec z lehké slitiny. I tato varianta byla v omezeném množství používána USAF pod označením „Aircrewman“. Varianty s částečně či úplně skrytým kohoutem se nazývají „Bodyguard“ respektive „Centennial“. Existuje také nerezová varianta „Chiefs Special Stainless“. Existovaly i modely v rážích 22 LR a 22 WMR. Ty se vyráběly se stavitelnými mířidly. Nejpopulárnější byla verze „M34 a M51 Kit Gun“. I ona se dočkala varianty s rámem z lehké hliníkové slitiny jako „M43 Kit Gun Airweight“.

- 357 Magnum – Už ve třicátých letech bylo jasné, že náboj 38 Special ne vždy zcela obstojí v boji s ozbrojeným zločinem. Proto prodloužením nábojnice náboje 38 Special vznikl náboj, nazvaný pro svůj zvýšený výkon „357 Magnum“. Revolver používající tento náboj ovšem musel mít mohutný rám. V roce 1935 byl pro nový náboj vyvinut revolver s velkým rámem (nyní označovaný písmenem N), stavitelnými mířidly a hlavněmi různé délky. Později byl tento revolver označen jako „Model 27“ a v nabídce figuruje dodnes, i když jen v řadě „Classics“. Její nerezová varianta „Model 627“ ovšem figuruje ve standardní nabídce. Jeden exemplář, ovšem se slonovinovými střenkami, nosil i generál Patton. Služební verze „Highway Patrolman“ prodávající se pod označením „Model 28“ byla dlouhou dobu zavedena u mnoha státních policií a dálničních hlídek. Varianta se středním rámem typu K se nazývala „Model 19“ a její nerezová verze „Model 66“. I obě tyto verze se staly populárními služebními zbraněmi u mnoha policejních sborů.

- Model 1917 – Při vstupu USA do první světové války se americké ozbrojené síly potýkaly s nedostatkem krátkých ručních palných zbraní. Množství dosud vyrobených a dodaných pistolí M1911nestačilo pokrýt armádní potřeby a tak výzbrojní zpráva zadala firmě Smith & Wesson zakázku na služební typ revolveru „Hand Ejector“ s velkým rámem N a hlavní dlouhou 5 ½“, používající stejný bezokrajový náboj jako pistole M1911 – 45 ACP. Revolver byl vyráběn až do roku 1946 a v masové míře se zúčastnil obou světových konfliktů. 25 000 kusů bylo dodáno brazilské vládě. Smith & Wesson ale už od roku 1914 vyráběl podobný revolver pro ozbrojené síly britského Commonwealthu. Revolver měl hlaveň dlouhou 6 ½ palce a používal britský náboj 455 Webley Mark II. Revolver našel během konfliktu široké uplatnění u britských a kanadských jednotek. Revolver M1917 se po 2. Světové válce nabízel v komerční verzi jako „1950 Army“ a později přijal označení „Model 22“. Nyní se obě verze nabízejí v řadě „Classics“. Prakticky stejné revolvery, ale v rážích 38 Special a 44 Special, se označovaly M20 a M21.

- M29 44 Magnum - První revolver pro výkonný náboj 44 Magnum. Vyrábí se od roku 1955 a měl stejný rám typu N, jako M27. Zbraň proslavil Clint Eastwood v sérii Drsný Harry. Populární revolver pro střelbu na siluety, lov krátkou zbraní nebo obranu před nebezpečnou a útočící zvěří. Nabízel se s různými délkami hlavní v černěné nebo poniklované povrchové úpravě. Nyní se s hlavněmi o délce 4“ a 6 ½“ nabízí v obou původních povrchových úpravách v řadě „Classics“. Verze, co má hlaveň se spodní lištou po celé délce a pryžovou rukojetí, se nazývá „M29 Classic“. Verze s dřevěnou, anatomicky tvarovanou rukojetí se označovala „M629 Classic DX“ V současné době se nabízí nerezové varianty M629 a M629 Classic. Stejné revolvery, avšak v rážích 38 Special, 44 Special, 41 Magnum, 45 Long Colt nebo 45 ACP měly označení M23, M24,M25,M26 a M57

- Model 581 a 586 - V roce 1981, kdy se objevily na trhu náboje 357 Magnum, které byly laborovány na ještě vyšší výkon, Smith & Wesson reagoval uvedením revolveru se zesíleným středním rámem, který se označoval L. Model s pevnými mířidly se označoval M581, se stavitelnými M586. Jejich nerezové varianty měly označení M681 a M686. Model 686 patří mezi nejpopulárnější revolvery v ráži 357 Magnum vůbec a v současné době se nabízí i ve variantě „Plus“ se 7 ranovým válcem.

Firma Smith & Wesson vždy byla průkopníkem v používání moderních materiálů. Modely 12, 37, 38, 42 a 43 byly prvními revolvery s rámem z lehké hliníkové slitiny. Verze revolverů v ráži 38 Special s modernějším rámem, schopným vydržet i výkonnější náboj 38 Special+P, se označují M442 a M438. Od roku 1965 vznikají první revolvery, vyrobené z nerezové oceli. Zpočátku se jednalo o nerezové varianty typů M36, M10, M13, M15, M19 a M34 (modely 60, 64, 65, 67, 66 a 63). Později měl téměř každý model revolveru Smith & Wesson, vyrobený z uhlíkaté oceli, svou nerezovou variantu. V současné době, co se celoocelových revolverů týče, nerezové zbraně téměř zcela vytlačily z výroby modely vyrobené z uhlíkaté oceli. Ty, až na pár výjimek, se vyskytují téměř pouze v retro sérii Classics. Kombinací nerezové hlavně i válce a rámu z lehké hliníkové slitiny vznikly další varianty modelů Chiefs Special, Bodyguard a Centennial, modely 637,638 a 642. Lze říci, že veškeré modely standardní produkce, co mají hlavní součásti vyrobené z nerez oceli, jsou označeny modelovým číslem začínajícím číslovkou „6“.

Na přelomu tisíciletí se v produkci firmy Smith & Wesson objevily první revolvery se skandiovým rámem. Skandium je chemický prvek, který má vlastnosti blízké titanu. Vysoce pevné slitiny skandia a hliníku se používá v raketovém průmyslu. Kombinacemi skandiového rámu a válce vyrobeného z hliníkové slitiny, titanu nebo nerezové oceli vzniklo postupně několik řad (označených PD, M&P nebo Night Guard) revolverů různých velikostí rámu a s hlavněmi různých délek v rážích 22 LR, 22 WMR, 32 H&R Magnum, 38 Special, 357 Magnum, 10 mm Auto, 41 Magnum, 44 Special, 44 Magnum a 45 ACP. Mnoho těchto revolverů bylo navíc vybaveno muškou se světlo-vodným vláknem nebo tritiovou muškou umožňující střelbu za snížené viditelnosti. Revolvery řady PD mají rám ze skandiové slitiny, titanový válec a matně černěný povrch. Některé varianty mají mušku se světlo-vodným vláknem HI VIZ. Modely M&P a Night Guard mají skandiový rám, válec je ovšem vyroben z nerez oceli a muška je tritiová.

Modifikací modelu 25 vznikl „Model 625“. Jde o celonerezovou zbraň s velkým rámem „N“ v pistolové ráži 45 ACP, která se nabíjí pomocí nábojových klipů. Revolver se stal populární zbraní sportovců. Proslavil ho zejména několikanásobný mistr v IPSC Jerry Miculek. Dočkala se i provedení „Mountain Gun“, coby zbraň určená pro obranu před nebezpečnou a útočící zvěří při pobytu v divočině. Také zakázková dílna Performance Center nabídla nezanedbatelné množství provedení tohoto revolveru. Nabízel se s různými délkami hlavně: od 2“ do 6“. Nejpopulárnější provedení bylo s délkou hlavně 5“, avšak nyní se nabízí pouze ve 4“ variantě, kterýžto design pochází právě od šampiona Jerryho Miculka. Verze s rámem ze skandiové slitiny se označuje „Model 325“. Ta se dříve nabízela v provedení „PD“. Nyní nabízí v již výše uvedeném provedení „Night Guard“ nebo v akčním „Thunder Ranch“. Jde o variantu vyvinutou právě ve spolupráci s výcvikovým střediskem Thunder Ranch. Revolver má 4“ hlaveň opatřenou podhlavňovou lištou Picatinny, umožňující instalaci taktických doplňků, rám ze skandiové slitiny, nerezový válec a samozřejmě stavitelné hledí.

Dalším krokem firmy Smith & Wesson bylo vývoj revolverů v extrémně výkonných rážích, určených pro lov krátkou kulovou zbraní a pro obranu před nebezpečnou útočící zvěří. Vznikly tak revolvery „M460“ a „M500“ s rámem typu X-Large v nově vyvinutých rážích 460 Smith & Wesson Magnum a 500 Smith & Wesson Magnum. Náboj 460 Smith & Wesson Magnum je v současné době nejvýkonnějším standardně vyráběným nábojem vůbec. Jeho výkon je cca 40 % vyšší, než u do té doby nejvýkonnějšího náboje 454 Casull. Revolvery se nabízí s různými délkami hlavně, některé se nabízí pouze prostřednictvím zakázkové dílny Performance Center. Oba typy revolverů v označení ES, s hlavní dlouhou pouhé 3“ byly součástí setů pro přežití v divočině, které firma Smith & Wesson nabízela v roce 2007. Set, kromě revolveru s krátkou hlavní ve výkonné ráži (v setu se nabízel i revolver M629 v ráži 44 Magnum), určeného pro obranu před útočícím medvědem, obsahoval i zavírací nůž, kompas, ocílku, řetězovou pilu, zrcátko, píšťalku, nouzovou přikrývku a knížku s napínavými skutečnými příběhy o střetnutích člověka s medvědem v divočině.

Střenky většiny současných revolverů Smith & Wesson jsou vyrobeny z neoprenu a pocházejí od firmy Hogue nebo Uncle Mike’s. Některé typy mají střenky z ořechového dřeva nebo palisandru. Varianty některých modelů mají neoprenové střenky Laser Grip of firmy CTC, které mají integrovaný laserový značkovač.

Od konce 90 let Smith & Wesson montuje do všech svých revolverů zámky bicího ústrojí.

Prodej v ČR

Na všechny modely značky SW je poskytována záruční lhůta v délce dvou let. Zbraně jsou většinou dodávány v plastovém kufříku, případně v nylonovém pouzdře a včetně bezpečnostního zámku.

© 1991 - 2020 Banzai s.r.o., Všechna práva vyhrazena

WebAdmin FrogZone.CZ s.r.o.